Inkoop | Beleidsadvies | Resultaatgericht Samenwerken

Vakmanschap - Vertrouwen - Verbinden

Het streven naar een betere kwaliteit en duurzaamheid van woningen en maatschappelijk vastgoed drijft mij al sinds mijn studie. Gaandeweg is daarbij mijn aandacht verschoven van innovatie, naar kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling. Resultaatgericht Samenwerken en een resultaatgerichte bedrijfsvoering ontwikkelde zich daarbij tot een rode draad. Geen doel op zich, maar een uitstekend middel om de gebruiker centraal te stellen, processen te stroomlijnen, opdrachtnemers mede verantwoordelijk te maken voor resultaten, en als verbindende schakel tussen asset en property management. En het wordt nog leuker ook!

Locatie

.
5623PC Eindhoven